A Társaságunk honlapján szereplő minden adat-, kép vagy azok bármely melléklete kizárólag a Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT-t illeti, mivel részben-, vagy egészében bizalmas információt, magán,- vagy üzleti titkot, illetve a Szerzői- és Szomszédos jogok szabályozása alá tartozó adatokat tartalmazhat. A honlap vagy tartalmának bármilyen másolása, felhasználása, terjesztése tilos, kivéve, ha annak során egyértelműen megjelölésre kerül az adatok forrása. A honlapon nyilvánosságra hozott tanulmányok-, képek, katalógusok stb. üzletszerű továbbadása vagy másodlagos felhasználása csak Társaságunk előzetes írásos jóváhagyásával lehet.

A Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda KFT nem felel az elektronikus úton történő adatlopásért, a honlapon lévő adatok illetéktelen módosításáért – hackelés – valamint a jogosulatlan felhasználásból eredő károkért, veszteségekért, illetve személyiségi jogi sérelmekért, továbbá titoknak minősülő adatok nyilvánosságra kerüléséért vagy illetéktelen személy részére hozzáférhetővé válásért, ide értve a műszaki-technikai vagy a rendszer tökéletlen működéséből eredő nem megfelelő kézbesítést, adattovábbítást, adatvesztést is.

Az honlapon szereplő adatok – írásos- és képi információk – jogosulatlan felhasználóival szemben törvényi-, büntetőjogi eljárást kezdeményezünk.