túróczi és társa

A VILLAMOSSÁG MINŐSÉGI SZAKÉRTŐJE 

GYAKORI KÉRDÉSEK

Az ESS energiatároló, mely több célra is alkalmazható, többek között a napelem energiatermelés kiegyenlítésére.

A 2021. Január 8.-i rendszer összeomlás – balackout – rámutatott, a nagy tömegben telepített PV – Photo-voltaikus – rendszerek energiaszabályozási problémájára.

Hívjon, hogy segíthessünk.

Két típust ajánlunk:

  • meglévő áramváltók esetén az ALGODUE UPM 209 vagy UPM 309 típusát
  • ha nincs áramváltó, alkalmazzuk a ROGOWSKY érzékelős – UPM 209 RGW és az  UPM 309 RGW – változatait

A ROGOWSKY fogóval szerelt műszernél is teljesül a Class1 pontosság, ellentétben több gyártónak pld. a megszakítókba beépített műszerei esetén.

Vizsgáljuk meg a kérdés hátterét. Objektív méréshez a három fázis vonali- és fázisfeszültségét, a fázis- és a nulla/PEN vezető áramát kell elemeznünk.Az új ajánlások már a jelalak torzulás miatt nulla- és a védővezető között a torzulás miatti feszültség mérést is ajánlják.

Az IEEE Standard 519 egyértelműen definiálta az egyes harmonikus tartományok értelmezését, ebben még a 35. rendszám feletti tartományt is, mint az egymásra hatás, a gerjedés igazolását.

Látható, aki nem képes-, vagy nem akar a 25. tartomány feletti rendszámokat mérni és elemezni, az tudatosan meghamisítja a mérési adatok helyes értelmezését!

Igen és ennek villamos oldalon legegyszerűbben a LED világítás kiépítését ajánlják. 

Ne feledjük, a csoportosan üzemelő LED világítás jelentős zavarforrás, ne feledkezzen meg az egyéb zavarforrások felderítéséről és kompenzálásáról sem!

A harmonikus zavar okozta probléma NEM üzemzavar!

A nemlineáris elemek üzemeltetésének természetes következménye, hogy zavarforrássá válnak. Ha nem lenne több zavarforrás, talán észre sem vennénk. 

A műszaki ember sajátossága, hogy ami nem természetes, azt zavarnak nevezzük, de a harmonikus zavarforrások egymásra hatása természetes következmény!

Emiatt a több zavarforrás egymásra hatása is természetes következmény, emiatt nem értelmezhető üzemzavarnak, legfeljebb működési hibának, anomáliának!

Erősáramú megközelítés szerint magyarázva: igen, ténylegesen: NEM!

Az EMC a hálózatba valamilyen – induktív- vagy kapacitív – csatolással bejuttatott zavar. A fogyasztói berendezések által generált jelalak torzulás viszont – az MSz EN 50160 szerint „Az ebben a szabványban megadott feszültségjellemzők nem azt a célt szolgálják, hogy azokat az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szintjeként vagy a közcélú elosztóhálózaton vezetett zavarok fogyasztói emissziós határértékeiként használjuk.”

Látható, hogy az erősáramú megközelítés szeretné a berendezések okozta jelalak torzulást az EMC alfejezetének besorolni, miközben nem hajlandó tudomásul venni, hogy a híradástechnikai megközelítés egyszerűbb- és korrektebb meghatározást alkalmaz.

Nincs feszültség problémájuk!

A gyártók titkolják, de a LED fényforrás rengeteg kis egységteljesítményű kapacitív terhelés, egyben zavarforrás!  Hatására felerősödnek a más zavarforrások egymásra hatása, ezt érzékelték feszültség anomáliának.

Sajnos Önök megtapasztalták, a LED világítás másodlagos, de jelentős zavarforrás!

Mit tehetnek? Nagy sebességű aktív zavarszűrőt kell telepíteni…

Régen alapelv, hogy a teljesítmény tényező értékét kisfeszültségen 0,97, középfeszültségen 0,96 induktív értéken kell tartani. Hálózati- és az energia termelés oldaláról ez jelentős, veszteségi oldalról azonban alig 1% a különbség!

A  harmonikus zavar okozta veszteség az (1+THD(i) [%]) négyzetéve (!) növeli a veszteséget! Tehát látszólag nem túl magas – 40%-os THD(i) érték – azt jelenti, hogy a hálózati veszteség 1,4*1,4 = 1,96, tehát közel kétszeres veszteséget jelent!

Látható, hogy a meddő teljesítmény arányának jelentős növekedése is elhanyagolható a harmonikus zavar okozta többlet veszteséghez képest!

Az Áramszolgáltatók kérésére fejlesztettük ki a KÖF kompenzáló állomást, melynek előnyei:

  • tetszőlegesen tervezhető 11-35kV-os hálózatokon
  • telepítése egyszerű, 22kV-on 20-24A kompenzáló áramot terveztünk
  • szabályozása pontosabb, mint a hagyományos PETERSEN tekercs
  • telepítése egyszerű, hagyományos – földbe süllyesztett – transzformátor állomás
  • üzemeltetése, karbantartása nem bonyolultabb, mint egy standard transzformátor állomás

Szolgáltatói oldalról engedélyezése folyamatban, mért hálózaton nem igényel különleges engedélyeztetést.

Hívjon, segítünk!

Számoljunk: az f=50Hz periódus ideje 20msec. Ahhoz, hogy a gerjedést meg tudjuk akadályozni, legalább az 50. harmonikus rendszámig be kell tudni avatkozni, ennek periódus ideje 0,4msec.

Azok a berendezések tehát, amelyek képtelenek ennél legalább 4-5* gyorsabb beavatkozásra alkalmatlanok a gerjedési – az erősáramú szóhasználat szerinti szuperponálódó – jelenségek korlátozására.

Természetesen. Feltéve, ha statikus, nem változó terhelésnél, vagy támasztásra kívánja alkalmazni.

A hálózati 50Hz egy periódusának időtartama 20msec. Az áram harmonikust az 50. rendszámig kell vizsgálni, ekkor egy periódus 0,4sec.

Az olyan aktív harmonikus szűrő, amelyik nem képes a kompenzálás 0,1msec alatti helyreállítására olyan, mint a közúti baleset esetén a TRABANT nyújtotta biztonság. Elégtelen.

A napelem parkokban 50kW névleges teljesítményű invertereket alkalmaznak. Az inverter generátor üzemmódban van, ezért a hálózati feszültség pillanatnyi értékénél nagyobb feszültséget állít elő, hogy áramot tudjon a hálózat irányába injektálni.

Az EN 50160 szabvány meghatározza a hálózati feszültség maximális értékét, ezért a gyártó az inverter kimeneti értékét is maximálja, természetesen x%-os pontossággal. Itt a baj forrása!

Minden inverter ún. önálló egységként üzemel, tehát a munkapontok nincsenek szinkronizálva. Ennek következménye, hogy azok az inverterek, ahol a tűréstartomány alacsonyabb értéket mutat egyszerűen korlátozzák a megtermelhető teljesítményt.

Ekkora eltérés lehet az egyes beállítások között?

A megengedhető feszültség 240V esetén is egy pontos, 0,5%-os beállítás is 2*1,2V, azaz 2,4V feszültséget jelent.

Az inverter tehát hibátlan, de mivel nem szinkronizált – költségesebb – típusokat kapcsoltak párhuzamosan az eredmény üzemeltetési kataszztrófát eredményez.

Egy korszerű aktív harmonikus zavarszűrő vesztesége a névleges terhelésnél kisebb, mint 2,3%. Több forgalmazó nem adja meg, vagy ismeretlen – szóhasználatukban: tipikus – veszteség értékét határozzák meg, ez utóbbi tipikus értéke 2,6-3%.

Számoljunk utána. Ha 3%-os, a korszerű egységnél alig 0,7%-al nagyobb veszteségű eszközt alkalmazunk, a többlet hő-veszteség értéke kb. 500W 100A kompenzáló áramnál.

Sok? Kevés? Ez olyan, mintha az év minden órájában bekapcsolva hagynánk egy 0,5kW-os hő-fejlesztőt, a veszteség mértéke éves szinten 4MWó!

Megvizsgáltuk, egyes esetekben 3-5%-al is megnövelheti a vételezett teljesítményt. Önök a saját lakásukban alkalmaznák? Akkor miért választják, ha van jobb?

Nagyteljesítményű ipari berendezések, pld. ívkemencék esetében két hálózati probléma merül fel:

  • meg kell oldani a termelési ciklusváltozások okozta feszültség ingadozás, a flicker jelenségét
  • a meddőteljesítmény értékei szélsőségesek, rövid időn belül induktív tartományból kapacitív tartományba válthat, miközben az effektív értéke több MVAr nagyságrendű