1. Személyes adat

A Túróczi és Társa KFT vezetése- és munkatársai részéről komolyan vesszük az adatvédelem kérdését és tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait. Személyes adatokat csak hozzájárulás alapján, vagy abban az esetben gyűjtünk, kezelünk és használunk fel, ha annak egyéb, a vonatkozó GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint meghatározott jogalapja van.

A személyes adatokat csak a szükséges mértékben gyűjtjük a velünk való üzleti kapcsolat kialakítása és fenntartása érdekében, vagy olyan mértékben, amelyhez Ön hozzájárulását adta.

Személyes adatnak az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ minősülhet, mint a név, cím, email cím és telefonszám.

2. Hozzáférés és törlés

Társaságunk az érintett kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk megismert és kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá az érintett bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését. Kérheti továbbá a hozzájáruláson alapuló kezelés esetén annak törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Amennyiben a személyes adataiban változás történik, kérjük, hogy haladéktalanul értesítse Társaságunkat.

A személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a kérelmeket a 10. pontban meghatározott kapcsolatok közül bármelyiken kérheti.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértjük a vonatkozó adatvédelmi szabályokat, vagy a személyes adatinak védelme bármilyen más módon sérült, úgy bejelentést tehet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

3. Adatok biztonsága

A személyes adatainak védelme érdekében Társaságunk megtesz minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést. Ezek az intézkedések az Ön érdekében történnek, különösen a jogosulatlan vagy, jogellenes, illetve a véletlenszerű hozzáférés, illetéktelen adatfeldolgozás, adatvesztés, használat és kezelés ellen. Társaságunk részéről folyamatosan törekszünk az adatvédelmi követelmények- és elvárások szerinti megfelelésre, azonban soha nem zárható ki teljesen, hogy az Ön által bár mely módon, beleértve az interneten részünkre megadott adatokat is harmadik személy által megismerhetővé válnak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget azért, ha az adattovábbítás közben a Társaságunknak fel nem róható hiba következtében adatvesztés történik és/vagy illetéktelen harmadik személyek hozzáférnek az adatokhoz (pl. email fiók elleni hacker támadás vagy telefon, fax lehallgatás).

4. Adatok használata

A Társaságunk részére megadott adatokat marketing célra, hírlevelek küldésére, küldemény útján, vagy bár mely kommunikációs eszközön – telefon, video konferencis stb. – történő kapcsolatfelvétel céljából, valamint minden olyan további cél eléréséhez kezeljük, amelyhez Ön előzetesen hozzájárulását adta vagy az adott cél elérésével összhangban van, egyezően a GDPR rendelet szabályaival. Kivételt képez ez alól a statisztikai-, demonstrációs- és oktatási célú adatkezelés, amennyiben az adat előzetesen anonimizálásra került.

5. Adattovábbítás harmadik személy részére

Kapcsolatunk során lehetséges-, vagy a hatályos jogszabály is rendelkezhet úgy, hogy az Ön adatait harmadik személy részére (pl. a Társaságunkkal kapcsolatban lévő szolgáltatók, beszállítói-, gyártói partnereink részére, amelyekkel mi jogviszonyban állunk, vagy részére üzleti kapcsolataink miatt adatok átadása válik szükségessé stb.), illetve bíróságok, hatóságok részére átadjuk. Az adattovábbítás kizárólag a GDPR szabályainak megfelelően történik, az Ön által adott megbízás – ajánlat készítés- vagy rendelése teljesítése érdekében, vagy az Ön által adott előzetes hozzájárulása alapján.

A személyes adatainak címzettjei között vannak olyanok, akik Magyarországon kívül működnek és végzik az adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy más országokban az adatvédelmi szabályok szintje nem minden esetben éri el a magyarországi szabályok által biztosított védelmi szintet. Tájékoztatjuk azonban, hogy adatait csak olyan országba továbbítjuk, amelyet az Európai Bizottság adatvédelmi szempontból megfelelőnek minősített, vagy a megfelelő intézkedésekkel mi magunk biztosítjuk azt, hogy a címzettek megfeleljenek az adatvédelmi szabályoknak. Ennek érdekében egységes szerződéses feltételeket alakítunk ki.

6. Adatvédelmi incidens jelentése

A célunk az, hogy az adatvédelmi incidenseket haladéktalanul észleljük és az adott adat kategóriájára figyelemmel, vagy Ön, vagy az illetékes hatóság részére megfelelően jelentsük.

7. Adatok tárolása

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg az feltétlenül szükséges a szerződéses jogviszony vagy jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

8. Kapcsolattartás

Amennyiben Önnek Társaságunk adatkezelésével kapcsolatban kérdése vagy kérése lenne, esetleg az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan korlátozással esetleg törléssel kíván élni kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze:

Név:                              Túróczi és Társa Erősáramú Mérnöki Iroda Kft.

Levelezési cím:           5000 Szolnok, városmajor út 15.

Telefon:                        +36 30 9281-972

+36 30 218-9097

Honlap:                         www.ttemi.hu

Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Túróczi Péter ügyvezető, e-mail: turoczi.peter(kukac)ttemi.hu, az adatkezelőnél adatvédelmi munkatárs nem került kinevezésre.